สถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทอง ยินดีต้อนรับประชาชนทุกท่าน (เหตุด่วนเหตุร้าย) โทรเเจ้ง 191 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 035-613-503
สถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทอง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทอง
พ.ต.อ.วิชัยนาวิน อนันต์

ตำรวจคืออะไร ?

   ตำรวจคืออาชีพที่ต้องอยู่คู่กับวิถีชีวิตของประชาชน  เป็นอาชีพที่ต้องรับผิดชอบ คุ้มครองประชาชนดูแลบ้านเมืองให้เกิดความสงบสุขนอกจากนั้นแล้วตำรวจยังมี
หน้าตรวจตราความเรียบร้อย จับกุม ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมาย
อาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีเกียรติศักดิ์ศรี ต้องเสียสละตำรวจถูกเรียกชื่อตามความรับผิดชอบ

มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 1. รักษาความปลอดภัยต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท
  ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
 2. ดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมาย
  วิธีพิจารณาความอาญา
 3. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา
 4. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร
 5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจหรือ
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 6. ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
 7. ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่
  ตามข้อ 1, 2, 3, 4 หรือ 5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติ
  มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

เพลงชาติไทย
อุดมคติตำรวจ
ร้องเรียนได้ที่
Application

เว็บไซต์ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
เว็บไซต์ตำรวจภูธรภาค1
สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ

                                      12 ถนน เทศบาล 1 บางเเก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000 เบอร์ติดต่อ 035 613 503
                                              ผู้จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ สภ.เมืองอ่างทอง ร.ต.ต.ต่วน จันทร์วัง ,ส.ต.ท.โยธิน ยศตุ้ย